Als het om hulpverlening gaat, zijn er twee bekende opleidingen: EHBO vs BHV. Het Van der Meer Instituut biedt deze cursussen en alle herhalingscursussen aan. Om u op de hoogte te houden en uw diploma te verlengen, raden we u aan om naast de volledige cursus een herhalingscursus te volgen.

Wat is een EHBO-cursus?

EHBO-cursussen zijn gericht op het verlenen van hulp bij lichamelijk letsel. Bij een ongeval of persoonlijk letsel is het belangrijk om snel te handelen. In de EHBO-cursus leert u wat u moet doen als er zich een ongeluk voordoet terwijl u wacht op een professionele reddingswerker.

Professionele hulpverleners bieden meer hulp dan eerstehulpverleners, maar hulp van eerstehulpverleners is erg belangrijk en mag niet worden onderschat. Kwaliteitsondersteuning is essentieel om de ernst van blessures tot een minimum te beperken. Als u slaagt voor het examen, ontvangt u een diploma dat een jaar geldig is. Om die te verlengen heeft u een omscholingscursus nodig. EHBO-cursussen omvatten verschillende soorten diploma’s, waaronder Oranje Kruis, Rode Kruis en First Aid International. Het is ook mogelijk om een ??EHBO-cursus te volgen gericht op EHBO voor kinderen.

Wat is een BHV-cursus?

 

BHV-training is bedoeld om de eerstehulpverleners van het bedrijf te trainen om verwondingen zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. In de cursus leert u hoe u vroegtijdige branden bestrijdt, mensen evacueert en eerste hulp verleent. Dit is een maatregel die moet worden genomen bij een ongeval binnen het bedrijf of een ongeval dat de gezondheid van werknemers bedreigt. Deze cursus bestaat uit twee verschillende onderdelen: eerste hulp en brandbestrijding en ontruiming. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u een diploma dat een jaar geldig is. Net als bij EHBO-diploma’s is er herhalingstijd nodig om het diploma te verlengen.

Wat is het verschil in EHBO vs BHBV?

Een EHBO-cursus vs een BHV-cursus lijkt op het eerste gezicht misschien erg op elkaar, maar er zijn enkele belangrijke verschillen. Brandbestrijding en gebouwontruiming vallen wel onder de cursus BHV, die geen onderdeel uitmaakt van de cursus EHBO. Daarnaast hebben EHBO’ers meer eerstehulpkennis vs BHV’ers. Denk bijvoorbeeld aan het vervoeren van slachtoffers over korte afstanden en het verzorgen van gewonden.

Kosten EHBO vs BHV

Instituut Van der Meer biedt een breed scala aan cursussen. Van eendaagse workshops tot EHBO-cursussen voor kinderen. De cursuskosten voor EHBO vs BHV zijn verschillend. Zo kost een basis EHBO-cursus met certificaat Oranje Kruis € 300,00 en een herhalingscursus € 75,00. Het BHV-cursus kost € 250,- en net als EHBO kost de toetsingscursus € 75,00. Wilt u precies weten wat een cursus kost? Contacteer ons dan gerust.