BHV training

In Nederland is het verplicht dat een aantal medewerkers binnen uw bedrijf opgeleid is met een BHV training. Misschien weet u nog niet precies wat een dit inhoudt. Daarom vertellen we u dat graag! BHV staat voor bedrijfshulpverlening. Een ongeluk zit in een klein hoekje, dat weet iedereen. Maar hoe moet u handelen op het moment dat er een ongeval plaatsvindt? Dat weet nog lang niet iedereen. Wij leren u door middel van een BHV training hoe u in bepaalde situaties moet handelen. Naast een BHV training kunt u ook andere cursussen bij ons volgen.

Inhoud BHV training

Wat leert uw personeel tijdens een BHV training? Onze cursus bestaat uit twee onderdelen. In het eerste onderdeel leren wij u vooral veel rondom eerste hulp. Denk hierbij aan reanimeren, het leren gebruiken van een AED en andere hulpmiddelen zoals verband. In het tweede onderdeel gaan we oefenen met brandbestrijding en pand ontruiming. Zo weet uw personeel in verschillende situaties hoe ze moeten handelen. De cursus wordt verdeeld in blokken of dagdelen en duurt inclusief het examen 16 uur.

Prijzen

Het volgen van een BHV training bij Instituut van der Meer kost €250,-. Voor beide herhalingslessen vragen wij €150,-. Maar u kunt er ook voor kiezen om slechts één herhalingsles te doen. Dit kan in het geval dat u al over een basisdiploma eerste hulp beschikt. Mocht dit het geval zijn, dan vragen wij voor het herhalen van een enkele les €75,-.

Bhv Training Foto

En nu?

Wat gebeurt er na de BHV training? Nadat uw personeel de training heeft gevolgd, ontvangen zij een diploma. Hiermee zijn deze personeelsleden officieel opgeleid als bedrijfshulpverleners. Dit diploma is één jaar geldig. Deze kan verlengd worden, hiervoor moet alleen wel zowel een stuk van het eerste deel als van het tweede deel van de cursus opnieuw gevolgd worden. Deze duren per onderdeel vier uur. Nadat deze gevolgd zijn, wordt het diploma weer een jaar verlengd.

Contact BHV training

Kiest u ervoor om uw personeel op te leiden bij Instituut van der Meer? Of wilt u eerst graag meer informatie? Dan kunt u gerust contact met ons opnemen. Wij vinden het belangrijk om een veilige werkomgeving te creëren, hierbij is het volgen van een BHV training een belangrijk onderdeel.